Kachlová nebo omítaná kamna jsou individuálně stavěná topidla, která jsou dimenzována na konkrétní požadavky zákazníka a požadavky vytápěných prostor. Z pravidla se akumulačně sálavá kamna dimenzují na interval přikládání 12 hodin. Velkou výhodou akumulačních kamen je, že díky sálavému teplu nevzniká vrstvení tepla do tepelných zón a teplota v místnosti je tak od podlahy po strop velice konstantní.

Stavba kamen a 3D model řezu stavby akumulačních kamen.
Řez kachlovými kamny

Vysoká akumulace zajištuje konstantní přísun tepelné energie do vytápěného prostoru. Vnitřním jádrem kamen je ohniště s akumulačním tahovým systémem. Ohniště je konstruováno tak, aby co nejúčinněji dokázalo spálit palivové dříví. K tomu dochází při teplotách okolo 800 – 900 Co. Vzniklé spaliny pak prochází tahovým systémem, který ze spalin teplo odebírá a ukládá do své hmoty. Tímto uložením energie v tahovému systému a postupném sáláním do vytápěného prostoru je dosaženo maximální účinnosti akumulačních kamen. Prosklená dvířka u některých topenišť, přináší uživateli možnost pohledu na oheň.

Přidanou hodnotou kamen je pak vytápěné ležení, vytápěné lavečky nebo absorbéry, které dokáží část tepla předat do teplovodního otopného sytému.

Těžká akumulační kamna mohou být použita jako hlavní zdroj tepla pro vytápění RD.